Kategorier
Terminologi och inlärning

Operant inlärning – vad är det?

Operant inlärning handlar om konsekvenser, såsom förstärkningar och bestraffningar, och hur de styr det framtida beteendet. Förstärkningar är något som ökar chansen för att ett beteende ska upprepas. Bestraffning är något som minskar chansen för att ett beteende ska utföras igen. Det ligger ingen värdering i dessa begrepp, utan mekanismen är att beteendet sannolikt ökar […]

Kategorier
Känslor och beteende

Seeking, känslan av förväntan

Seeking är en av de 7 grundkänslorna som enligt Jaak Panksepp både människor och djur har. Seeking kan beskrivas som förväntan och visar sig till exempel vid födosök hos djur. Man har sett att förväntningen av en belöning är viktigare och ger större glädje än belöningen i sig, vilket förklarar varför detta system ökar inlärningen […]

Kategorier
Dominans och ledarskap

En miniserie om dominans

Del 1 – hur definieras ordet dominans? Om man googlar ordet dominans så är förstasideförslagen inte imponerande. På wikipedia finns det ingen förklaring på ordet dominans eller dominant, om man nu inte är nyfiken på genetisk eller sexuell dominans. Enligt den engelska wikipediasidan betyder dominans ”en individs företräde till en resurs och att ha hög […]