Beteenderådgivning

Tillsammans arbetar vi fram en lösning som fungerar för både dig och ditt djur.

Upplever du problem med ditt djurs beteende? Kanske vill du ha en bättre relation och bättre kontakt med ditt djur? Eller vill du bara veta vad du kan göra för ditt djur i förebyggande syfte?

Boka direkt!


Hembesök

För att jag lättare ska kunna hjälpa er kommer jag gärna hem till dig, ställer mer frågor och får chansen att se ditt djur i dess hemmiljö.

Kostnad

Valputveckling – bättre en än valpkurs!
Individuellt anpassad plan för dig och din valp under en längre tid!

 • 4 månader tillsammans.
  En träff (ca 60 min) och ett video- eller telefonsamtal (30 min) i månaden. Däremellan uppgifter att träna på tillsammans med din valp.
  4400 kr
 • 8 månader tillsammans.
  En träff (60 min) och ett video- eller telefonsamtal (30 min) i månaden. Däremellan uppgifter att träna på tillsammans med din valp.
  8200 kr

Ingår i båda alternativen gör även en föreläsning om inlärning samt en en valpbok av Jessica Mann.

Beteenderådgivning
För större beteendeproblem (jag bedömer om det är ett större problem eller ej). Tex. stressproblematik, multipla problem, hundmöten, rädslor osv.

 • 3 ggr
  1 h varje gång. En gång i månaden. Däremellan hemuppgifter, träningsupplägg samt återkoppling på mail.
  3200 kr
 • 6 ggr
  1 h varje gång. En gång i månaden. Däremellan hemuppgifter, träningsupplägg samt återkoppling på mail.
  5800 kr

Ingår i båda alternativen gör även en föreläsning om inlärning samt en en bok av Jessica Mann.

Privatträning
För enklare problem såsom inlärning av ett visst moment, enstaka enklare problem, hjälp med att tillrättalägga miljön osv.

 • Enklare träning utan utredning. Kan bokas per timme.
  750 kr/h


Resekostnader/inställelseavgift tillkommer för alla val av träning/konsultation och påbörjad halvtimme debiteras.


Rådgivning online

Om du inte bor i närområdet eller om du av annan anledning inte vill ha hembesök så går det lika bra med en rådgivning online!

Kostnad

Onlinerådgivning ett tillfälle:
– 700 kr/45 min inkl. moms
Ett besök på 45 minuter kan endast bokas vid ”enklare” enstaka problem. Detta diskuteras vid kontakt.


Onlinerådgivning flera tillfällen:
– 2500 kr/3-4 timmar inkl. moms uppdelat på 3 träffar.
Detta bokas förslagsvis vid större problematik som exempelvis stress, reaktivitet och multipla problem och diskuteras vid kontakt.


Tänk även på att ett problembeteende kan ha sin grund i smärta eller sjukdom! Kontakta därför alltid veterinär för att utesluta detta innan rådgivning sker.

För att boka en beteenderådgivning var vänlig fyll i formuläret så återkommer jag inom kort!