Beteenderådgivning

Tillsammans arbetar vi fram en lösning som fungerar för både dig och ditt djur.

Upplever du problem med ditt djurs beteende? Kanske vill du ha en bättre relation och bättre kontakt med ditt djur? Eller vill du bara veta vad du kan göra för ditt djur i förebyggande syfte?

Boka direkt!


Hembesök

För att jag lättare ska kunna hjälpa er kommer jag gärna hem till dig, ställer mer frågor och får chansen att se ditt djur i dess hemmiljö.

Kostnad

Hembesök ett tillfälle:
– 900 kr/45 min inkl. moms
Ett besök på 45 minuter kan endast bokas vid “enklare” enstaka problem. Detta diskuteras vid kontakt.
Hembesök flera tillfällen:
– 3400 kr/3-4 timmar inkl. moms uppdelat på 3 träffar.
Detta bokas förslagsvis vid större problematik som exempelvis stress, reaktivitet och multipla problem och diskuteras vid kontakt.

Resekostnader/inställelseavgift tillkommer och påbörjad halvtimme debiteras.

Vid rådgivning ingår alltid en skriftlig handlings- och träningsplan.


Rådgivning online

Om du inte bor i närområdet eller om du av annan anledning inte vill ha hembesök så går det lika bra med en rådgivning online!

Kostnad

Onlinerådgivning ett tillfälle:
– 700 kr/45 min inkl. moms
Ett besök på 45 minuter kan endast bokas vid “enklare” enstaka problem. Detta diskuteras vid kontakt.
Onlinerådgivning flera tillfällen:
– 2500 kr/3-4 timmar inkl. moms uppdelat på 3 träffar.
Detta bokas förslagsvis vid större problematik som exempelvis stress, reaktivitet och multipla problem och diskuteras vid kontakt.

Vid rådgivning ingår alltid en skriftlig handlings- och träningsplan.


Tänk även på att ett problembeteende kan ha sin grund i smärta eller sjukdom! Kontakta därför alltid veterinär för att utesluta detta innan rådgivning sker.

För att boka en beteenderådgivning var vänlig fyll i formuläret så återkommer jag inom kort!