Kategorier
Terminologi och inlärning

Operant inlärning – vad är det?

Operant inlärning handlar om konsekvenser, såsom förstärkningar och bestraffningar, och hur de styr det framtida beteendet. Förstärkningar är något som ökar chansen för att ett beteende ska upprepas. Bestraffning är något som minskar chansen för att ett beteende ska utföras igen. Det ligger ingen värdering i dessa begrepp, utan mekanismen är att beteendet sannolikt ökar eller minskar.

Vid all typ av inlärning bör man ta i beaktande att det inte är vad du tycker som är det viktiga utan hur djuret uppfattar det hela. Vad tycker djuret är en förstärkning eller en bestraffning? Om hunden inte gillar godis så kan man inte motivera den med detta. Men det här med belöningar och motivation är ett helt annat inlägg.

Djur beter sig alltså på ett visst sätt och gör de vi ber dem för att det finns något som motiverar dem. Beteenden utförs antingen för att få något man vill ha eller för att undvika något obehagligt. Så nu vet vi, hunden gör saker för dens egen skull, alltså inte för att jävlas, protestera eller testa dig. Då kan vi fokusera på vad hunden gör och försöka komma fram till varför hunden gör så och NU kan träningen börja.

I denna miniserie som även publicerades på min facebooksida kommer jag att ta upp positiv och negativ bestraffning, positiv och negativ förstärkning samt en sammanfattning med lite info om vad som händer när man blandar dessa metoder.

Negativ förstärkning

Som jag gått igenom innan är en förstärkning något som ökar chansen att ett beteende ska upprepas. Ordet negativ visar på att vi tar bort något för att beteendet ska öka. Negativ förstärkning är alltså att djuret kan stoppa eller undvika obehagliga saker (oftast vill man ju inte undvika en behaglig sak) med en förändring av beteendet.

Ex. Vi vill att hunden ska sitta och trycker med handen på hundens rumpa. Hunden sätter sig och trycket försvinner. Troligtvis tycker hunden att trycket är obehagligt och sittandet innebär att det obehagliga slutar. Hunden kommer troligtvis att sätta sig snabbare och/eller med mindre tryck nästa gång. Den lär sig alltså hur den blir av med ett pågående obehag eller att ställa in ett förväntat obehag.

All negativ förstärkning innehåller ett obehag. Du applicerar något slags obehag på djuret tills beteendet ändras. När man tränar med negativ förstärkning får hunden en känsla av lättnad, då den arbetar för att slippa ett obehag. Lättnad är alltså drivkraften för att göra det vi ber om.

Reaktionerna beror såklart på styrkan i obehaget. Om obehaget är kraftigt kan djuret utveckla andra sätt för att undvika det samt att det kan leda till stress eller passivitet hos djuret. Vid en obehaglig upplevelse kan även straffcentrat i hjärnan aktiveras vilket kan ge en osäker, rädd eller arg hund. Negativ förstärkning kan alltså slå tillbaka genom att man får oönskade bieffekter som passivitet, depressioner, rädslor och aggressivitet. Man har också sett att träning med negativ förstärkning ger låg kroppshållning och stressignaler hos hundar.

Om man däremot lägger obehagsnivån på minsta möjliga så skulle man kunna träna djuret på ett ok sätt. Om man också tränar genom att obehaget försvinner vid rätt beteende så får hunden själv kontrollen över det obehagliga vilket minskar stressen. Detta gör man i en metod som kallas BAT (behaviour adjustment training). Om man till exempel har ett djur som är så pass rädd att man inte har möjlighet att jobba med positiv förstärkning kan detta vara en väg att gå.

Positiv förstärkning

Som jag gått igenom innan är en förstärkning något som ökar chansen att ett beteende ska upprepas. Positiv förstärkning är när man lägger till något som djuret gillar och detta kommer då öka sannolikheten att beteendet kommer visas i framtiden. Ordet positivt betyder alltså att lägga till något. Om du tror du förstärker ett beteendet men det inte ökar, då är det antingen inte en förstärkare du använder eller så är timingen inte rätt – du har gett förstärkaren för tidigt/för sent.

Ex. Om man vill lära en hund sitta så väntar man tills hunden sätter sig och då får den en godis, vilket kommer göra att hunden sätter sig igen för att få en godis till (med förutsättningen att hunden gillar godis). Träning med positiv förstärkning ger en känsla av glädje och lust.

Om man vill lära någon ett beteende så är det alltid mer önskvärt att använda sig av förstärkningar på grund av två orsaker; Den första är att en förstärkning berättar för djuret hur det ska bete sig, inte bara hur det inte ska göra, vilket en bestraffning gör. Den andra är att djuret ofta kopplar samman träningen med personen som utför den. Om du då ger djuret bra saker så kommer er relation att stärkas.

Tränar man med positiv förstärkning så har man överseende med felen djuret gör och fokuserar på det djuret gör rätt. Forskning har visat att hundar som tränas enbart med positiv förstärkning visar färre problembeteenden jämfört med om bestraffning ingår i träningen. Man har också sett att hundar tränade med enbart belöningsbaserade metoder är lydigare.  Hundar tränade med endast positiv förstärkning visade sig också ha minst rädsla, mindre aggressivitet och mindre uppmärksamhetssökande beteende och mer uppmärksamma mot ägaren.

Positiv bestraffning

En bestraffning är alltså något som minskar chansen för att ett beteende ska utföras igen. Positiv betyder att man lägger till något. Eftersom beteendet ska minska så är det man ligger till troligtvis något obehagligt. Träning med positiv bestraffning ger djuret en känsla av rädsla och obehag. En bestraffning ger inte heller en förutsägbar förändring. Beteendet kanske avslutas, men vad händer sen?

 Ex. Hunden tar något från bordet så jag tar den i nackskinnet och fyar. Troligtvis slutar hunden med beteendet just då, med en förhoppning hos människan att beteendet ska minska.

Om man använder obehag i träningen kan det leda till stress och till och med sjukdom hos djuret. Ännu mer här än som tidigare förklarat med negativ förstärkning sätts straffcentrat i hjärnan igång och djuret kan känna rädsla och aggression. Djuret kommer även att ha lättare att ta till de känslorna i andra situationer.

Det man har sett i forskningen när det gäller straffbaserad träning är att antalet problembeteenden ökar med frekvensen straff. Användandet av positiv bestraffning har också setts leda till att hundar visar mer aggressivitet mot människor och andra hundar samt mer aggressivitet i samband med utfodring. Straffbaserad träning kan också ge separationsproblem. Ett samband mellan denna typ av träning och oönskade responser som till exempel aggressivitet mot tränaren vid tillsägning har också visats. Att svara redan aggressiva beteenden med positiv bestraffning har visats öka aggressionen.

Bestraffning minskar även inlärningen, ökar rädslan och aggressionen samt kan vålla skador både på djur och människor. Vid bestraffning finns en risk att hundens känslor blir ignorerade och dessa kan komma tillbaka med större eftertryck i en krävande situation och det är då vi ser hundar som ”biter utan förvarning”, eftersom all förvarning har blivit bortbestraffad. Ofta måste också intensiteten på straffet ökas efterhand för att få ett beteende att sluta.

På bilden ser vi 20 problem med bestraffning, hämtad från Karolina Westlunds sida Illis ABC (länk i referenslistan för er som vill läsa mer).

Negativ bestraffning

En bestraffning är som jag beskrivit något som minskar chansen för att ett beteende ska utföras igen. Negativ betyder att något tas bort (något djuret gillar) och därmed minskar beteendet. Känslan hos hunden med denna metod är besvikelse och frustration.

Ex. Hunden drar i kopplet för att komma fram och lukta på en kissfläck, ägaren stannar och går åt motsatt håll (kissfläcken tas bort) i hopp om att hunden ska minska beteendet att dra i kopplet.

Denna metod kombineras ofta med positiv förstärkning. Då ser promenaden ut så här: När hunden drar i kopplet får den inte komma fram till kissfläcken (negativ bestraffning), men går den fint i kopplet så får den gå fram och lukta (positiv förstärkning).

För att negativ bestraffning, som ofta är en utebliven belöning, ska fungera krävs att hunden förväntar sig en belöning. Om hunden skäller för att få uppmärksamhet och jag ignorerar, beteendet får alltså ingen konsekvens, så kallas det utsläckning. Utsläckning är ofta en mycket frustrerande och stressig metod.

Blandade tekniker då? Vad är egentligen bäst?

De flesta kanske ändå använder godis eller belöning av något slag, men anser att man måste ju kunna säga till sin hund när den gör något dumt, eller..?

Det vi bör tänka på är att när hunden utsätts för obehag så minskar effektiviteten av belöningen. Man har också sett att blandade metoder, med mest straffbaserad träning ger hundar som interagerar mindre med människor, leker mindre med ägaren och är skeptisk mot nya människor.

En kombination av positiv och negativ förstärkning samt positiv bestraffning i hundträning ger mer undvikande beteende. Att kombinera alla metoder gav också en undvikande hund. En kombination av positiv och negativ förstärkning sågs ge en hund som är uppmärksamhetssökande. En kombination av positiv förstärkning och positiv bestraffning var den som gav mest aggressiva beteenden hos hundarna.

Man hör ju ofta att positiv förstärkning och träning på ett reko sätt, där man bara uppmärksammar det djuret gör bra och belönar är ohållbar. Man måste ju sätta gränser, visa vad som är acceptabelt och säga åt djuret när den gör fel, eller..?

Här tycker jag det handlar om hur man visar att djuret gör fel. Genom att inte göra så stor grej av det, visa vad vi vill att djuret ska göra istället och belöna det ordentligt så behöver djuret inte tycka det är obehagligt. Genom att förebygga och vara förutseende i situationer och genom att läsa sitt djur behöver det inte hamna i situationer där vi måste skrika, ta till hårdhandskarna eller bli arga.

Forskning visar faktiskt att blanda metoder inte är något som ger bättre och lydigare hundar. Och forskning visar ju även att straffbaserade metoder ger aggression, problembeteenden och otrygga djur samt att positiv förstärkning ger lydigare, tryggare och gladare djur. Så vad väljer ni? Och har ni ändrat er?

Referenser:

American Veterinary Society of Animal Behavior. 2007. AVSAB Position Statement, The Use of Punishment for Behavior Modification in Animals. http://www.vetmed.ucdavis.edu/vmth/local_resources/pdfs/behavior_pdfs/AVSAB_Punishment_Statements.pdfty of Animal Behavior

Blackwell, E.J., Twells, C., Seawright, A. & Casey, R. A. 2008. The relationship between training methods and the occurrence of behavior problems, as reported by owners, in a population of domestic dogs. Journal of Veterinary Behavior. 3, 207-2017.

Bertilsson, E. https://djurtranarskolan.wordpress.com/2012/01/19/konsten-att-minska-djurets-reaktion-pa-nagot/

Canis. http://www.canis.se/bibliotek/artikkel.php?artid=10

Deldalle, S. & Gaunet, F. 2014. Effects of 2 training methods on stress-related behaviors of the dog (Canis familiaris) and on the dogeowner relationship. Journal of Veterinary Behavior. 9, 58-65.

Herron, M. E., Shofer, F. S. & Reisner, I. R. 2009. Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors. Applied Animal Behaviour Science. 117, 47–54.

Illis ABC, http://illis.se/en/punishment-problems/

Larsson, L.  Träningsmetoder för hund – Effekter på välbefinnande och träningsresultat. 2011 Uppsala Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Lätt att lära. https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavioristiskt-perspektiv/operant-betingning/

Pryor, K. 2016.Don’t shoot the dog, the new art of teaching and training. Ringpress Books Ltd, Croydon.

Rooney, N. J. & Cowan, S. 2011. Training methods and owner–dog interactions: Links with dog behaviour and learning ability. Applied Animal Behaviour Science. 132, 169-177.

Svartberg, K. Om negativa förstärkningar, positiva bestraffningar och andra fikontermer. http://www.svartbergs.se/pdf/Forstarkning%20Brukshunden.pdf

Svenska Prazsky Krysarik Klubben. http://spkk.se/positiv-och-negativ-forstarkning-bestraffning-och-utebliven-beloning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *