Kategorier
Känslor och beteende

Seeking, känslan av förväntan

Seeking är en av de 7 grundkänslorna som enligt Jaak Panksepp både människor och djur har. Seeking kan beskrivas som förväntan och visar sig till exempel vid födosök hos djur. Man har sett att förväntningen av en belöning är viktigare och ger större glädje än belöningen i sig, vilket förklarar varför detta system ökar inlärningen och sätts igång vid till exempel klickerträning. Det är också en anledning till att djur väljer att födosöka, leta eller arbeta för sin mat istället för att få den serverad i en skål. Det ser vi på bilden där Ronja väljer att leta maten ur en snuffelmat istället för att äta ur skålen. Födosök ökar alltså känslan av förväntning och eufori.

Seeking har alltså visat sig öka inlärning, men även utan inlärning så blir djuret exalterat när detta system är aktiverat och det leder till utforskning av omgivningen. Att utforska, nosa, undersöka och leta är alltså seeking och är oerhört tillfredsställande för djuret. Seeking ökar även nyfikenheten, motivationen och intresset hos djuret.

När seeking-systemet aktiveras frisätts hormonet dopamin vilket är kopplat till belöningssystemet och ger oss känslan av glädje och eufori. Seeking-systemet är grunden i känslorna och aktiveras även tillsammans med alla andra grundkänslor, vilket förklarar till exempel dopaminfrisättning vid stress.

Referens:
Panksepp, J. 2011. The basic emotional circuits of mammalian brains: Do animals have affective lives?. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 35, 1791–1804.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *