Kategori: Dominans och ledarskap

En miniserie om dominans

0 Comment

Del 1 – hur definieras ordet dominans? Om man googlar ordet dominans så är förstasideförslagen inte imponerande. På wikipedia finns det ingen förklaring på ordet dominans eller dominant, om man nu inte är nyfiken på genetisk eller sexuell dominans. Enligt den engelska wikipediasidan betyder dominans ”en individs företräde till en resurs och att ha hög…